Om JONGMENSE toe te rus om hulle SKEPPINGSDOEL  na te jaag met passie en deurstettingsvermoe Opedae  21 Okt 2017		- 09:00 - 13:00  by Brummeria Jy is welkom om ‘n afspraak te maak As jy nie die dag kan bywoon nie Target Life in 5 minutes Verduidelik The heart of Target Kurrikulum Die Maak van ‘n Pyl: Jes 49:1-2

Beroepsleiding

Hoëtoubane

Leierskap

Uitreik

Wêreldbeskouing

Plaas week

Kreatiwiteit

Kwartaal 2 Skeppingsdoel

Kick-start kamp

Innerlike genesing

Christen fondasie

Fusion kamp

Karakter

Fanie Botha Stap

Kwartaal 1 Stabiliteit

Koninkryk ekonomie

Survivor

Huwelik & verhoudings

Finansiële week

Kunste week

Christenskap opA-vlak

The Journey

Kwartaal 3 Toegerus

Bedieningsopleiding

Lewensvaardighede

Balans

Hoe om staande te bly

Winklespruit kamp

Kwartaal 4 Diepte

Klas tye

Weeksdae    08:00 - 13:00

Wednesdae  11:00 - 13:00Klas & Kalender

Na-ure

Studente moet na-ure werk om  vir The Journey en Winklespruit te betaal

ondag aande woon jy die kerk van jou keuse by  

Tyd vir stokperdjies, sport, of deeltyds (korrespondensie) studie

Matriekvakke kan tydens jou Target Life jaar herhaal word


Vakansie

Dieselfde as Gauteng skole


Koste 2018

Die ouers/voog/borg

Jan: R 6000 Registrasie fooi (Betaal voor aanvang)

Feb - Sep: R 3750 x 8           Totaal: R 36 000

Student self (Werk na-ure)

Feb - Aug: R1100 x 7            Totaal: R 7700     Groot Totaal: R 43 700


Kommune (Nie verpligtend)

R 1800 - R 2000 x 10 (Deelkamers).

Kos nie ingesluit nie.            Totaal R 18 000 - R 20 000


Commune (Not compulsory)

R 1800 - R 2000 x 10 (Rooms are shared)

Food not included

Total: R 18 000 - R 20 000


Klasgelde sluit in

Kampe, ‘n T-hemp, ‘n baadjie, ‘n “buff”, die leen van ‘n rugsak vir die staptoer en ‘n “memory stick” met videos en beroeps-sagteware op.

Nie ingesluit nie

Kos vir die staptoer (R700), “snacks” en brandstofgeld vir ekskursies, sakgeld vir The Journey (R1200) en Winklespruit (R600) is nie ingesluit nie.

Studente is verplig om na-ure te werk

Target Life projekte sal studente help geld insamel. Borgvorms beskikbaar.
Rekening naam:  Lewende Woord

Rekening nommer: 4076806527

Takkode:  632005

Tjeks aan:   Lewende Woord

Kommune

Kommuneverblyf is OPSIONEEL

Kommunes is op die kerkgronde en baie veilig

Die koste is R1800 - R2000 (deelkamers)

Die kamers is klein, leefareas is groot

Studente koop hulle eie kos

Kontak: Erika: 012 845 8370

Binne kommune plan Binne kommune.png Hek kommune plan Buite kommune.jpg Aansoek stapsgewys

Laai die inskrywingsvorm af

 

Laai die kontrak af


Lees die reëls in die kontrak


Maak seker dat jy die reëls aanvaar


Voltooi die inskrywingsvorm

(In Word of druk en voltooi dit)


Inskrywing sluit 27 Jan 2018

Epos die inskrywingsvorm aan

Targetlife@lewendewoord.co.za


of


Pos die inskrywingsvorm na

Posbus 2059,

Silverton, 0127


of


Skakel ons vir ’n afspraak en bring die inskrywingsvorm

Die onderhoud:

Keuringsvereistes:

Die student moet Target Life wil doen


Studente met gestremdhede sal oorweeg word indien hulle aan meeste van die aktiwiteite sal kan deelneem - skakel ons gerus


Indien jy gekeur word sal jy ‘n aanvaardingsbrief en studente nommer by die onderhoud ontvang

Met ontvangs van jou inskrywingsvorm sal ons jou skakel en ‘n onderhoud datum reël


Ouers is welkom om na die onderhoud saam te kom vir meer gedetailleerde inligting


Indien jy ver van Pretoria af woon, kan ons ‘n telefoniese onderhoud doen

’Downloads’

Kantoor


Tel:         012 845 8370  

Epos:      targetlife@lewendewoord.co.za

Adres:    72 Brummeria Str

                 Posbus 2059

                 Silverton

                 0127


Kommune: Erika: 012 845 8370Target Life Hoof


Abel Loedolff -      082 859 1519


Familie hoofde


Chanine du Toit -   082 924 6860

Havier Roux -          071 677 7665


Kontak Ons Kaart

Lewende Woord Brummeria

72 Brummeria Str, Brummeria, Pretoria

GPS - 25°44'32.46"S  28°17'12.63"E


Aanvang 2018

Laai die inligting  af van waar en wanneer ons begin, inligting oor die kommunes en wat om saam te bring


Betaal die R6000 registrasie fooi voor die 1ste Januarie 2018

Aansoeke na 1 Januarie 2018 moet binne 2 dae die registrasiefooi betaal om jou plek in Target Life te verseker

You only live once, if you live it right, once is enough! Copyright © Target Life 2015 – Designed by Abel Loedolff 2017 Theme Leierskap 2017 Hoof van Target Life Sekretaresse & PA Abel Loedolff Erika Robbetze
.. 2017 2018 #top Application form Contract & Rules Debit order form Sponsor form Inskrywingsvorm Kontrak & reëls Debietorder Borgvorm Info 2018