KONTAK ONS Om JONGMENSE toe te rus om hulle SKEPPINGSDOEL na te jaag met passie en deurstettingsvermoe
Opedae 21 Okt 2017		- 09:00 - 13:00  @ Brummeria Jy is welkom om enige dag ‘n afspraak te maak As jy nie die opedag kan bywoon nie. Survivor 2017 ‘n Ongelooflike belewenis wat jy kan  waardeer op YouTube Proses Kurrikulum

Beroepsleiding

Hoëtoubane

Leierskap

Uitreik

Wêreldbeskouing

Plaas week

Kreatiwiteit

Kwartaal 2 Skeppingsdoel

Koninkryk ekonomie

Survivor

Huwelik & verhoudings

Finansiële week

Kunste week

Christenskap op A-vlak

The Journey

Kwartaal 3 Toegerus

Kick-start kamp

Innerlike genesing

Christelike fondament

Fusion kamp

Karakter

Fanie Botha staptoer

Kwartaal 1 Stabiliteit Kwartaal 4 Diepte

Bedieningsopleiding

Lewensvaardighede

Balans

Hoe om staande te bly

Winklespruit kamp

Na-ure Studente moet na-ure werk om  vir The Journey en Winklespruit te betaal Sondag aande woon jy die kerk van jou keuse by   Tyd vir stokperdjies, sport, of deeltyds (korrespondensie) studie Matriekvakke kan tydens jou Target Life jaar herhaal word

Klas tye

Weeksdae    08:00 - 13:00

Woensdae  11:00 - 13:00


Vakansie

Dieselfde as Gauteng skole

Klas en Kalender 2017 2018 Video

Laai die inskrywingsvorm af

 

Laai die kontrak af


Lees die reëls in die kontrak


Maak seker dat jy die reëls aanvaar


Voltooi die inskrywingsvorm

(In Word of druk en voltooi dit)


Inskrywing sluit 27 Jan 2018


Met ontvangs van jou inskrywingsvorm sal ons jou skakel en ‘n onderhoud datum reël


Ouers is welkom om na die onderhoud saam te kom vir meer gedetailleerde inligting


Indien jy ver van Pretoria af woon, kan ons ‘n telefoniese onderhoud doen

Die onderhoud:


Keuringsvereistes:

Die student moet Target Life wil doen


Studente met gestremdhede sal oorweeg word indien hulle aan meeste van die aktiwiteite sal kan deelneem - skakel ons gerus


Indien jy gekeur word sal jy ‘n aanvaardingsbrief en studente nommer by die onderhoud ontvang

Epos die inskrywingsvorm aan

Targetlife@lewendewoord.co.za


of


Pos die inskrywingsvorm na

Posbus 2059,

Silverton, 0127


of


Skakel ons vir ’n afspraak en bring die inskrywingsvorm saam


‘Downloads’ Kontak Ons Aanvang 2018

Laai die inligting  af van waar en wanneer ons begin, inligting oor die kommunes en wat om saam te bring


Betaal die R6000 registrasie fooi voor die 1ste Januarie 2018

Aansoeke na 1 Januarie 2018 moet binne 2 dae die registrasiefooi betaal om jou plek in Target Life te verseker

Koste 2018

Die ouers/voog/borg

Jan: R 6000 Registrasie fooi (Betaal voor aanvang)

Feb - Sep: R 3750 x 8

Totaal: R 36 000


Student self (Werk na-ure)

Feb - Aug: R1100 x 7

Totaal: R 7700

Groot Totaal: R 43 700


Kommune (Nie verpligtend)

R 1800 - R 2000 x 10 (Deelkamers)

Kos nie ingesluit nie

Totaal R 18 000 - R 20 000

 


Klasgelde sluit in

Kampe, ‘n T-hemp, ‘n baadjie, ‘n “buff”, die leen van ‘n rugsak vir die staptoer en ‘n “memory stick” met videos en beroeps-sagteware op.

Nie ingesluit nie

Kos vir die staptoer (R700), “snacks” en brandstofgeld vir ekskursies, sakgeld vir The Journey (R1200) en Winklespruit (R600) is nie ingesluit nie.

Studente is verplig om na-ure te werk

Target Life projekte sal studente help geld insamel. Borgvorms beskikbaar.
Rekening naam:  Lewende Woord

Rekening nommer: 4076806527

Takkode:  632005

Tjeks aan:   Lewende Woord

Kommune Kommune

Kommuneverblyf is OPSIONEEL

Kommunes is op die kerkgronde en baie veilig

Die koste is R1800 - R2000 (deelkamers)

Die kamers is klein, leefareas is groot

Studente koop hulle eie kos

Kontak:  Erika: 012 845 8370

Binne kommune plan Hek kommune plan Aansoek Stapsgewys

Lewende Woord Brummeria

72 Brummeria Str, Brummeria, Pretoria

GPS - 25°44'32.46"S  28°17'12.63"E


‘You only live once, if you live it right, once is enough!’

Nuus

Video

Proses

Kurrikulum

Klas

Kalender

Kommune

Aansoek Stapsgewys

‘Downloads’

Kaart

Aanvang 2018

Map

Kontak Ons:Tel:           012 845 8370  

Epos:       targetlife@lewendewoord.co.za

Adres:     72 Brummeria Str

                 P.O.Box 2059

                 Silverton

                 0127


Kommune: Erika: 012 845 8370

 2017 Tema .. Die krag van geïntegreerde prosesse om groei en ontwikkeling te stimmuleer Ontwikkel emosionele intelligensie Groei in ‘n intieme Verhouding met die Here Beroepsleiding, Leierskap en meer ‘n Reis deur Suid-Afrika, Survivor, staptoer en meer Familiebou Spanbou Dissipelskap Lewensvaardighede Avontuurleer Balans & perspektief Gees - Siel - Liggaam Verlede - Hede - Toekoms Groei in ‘n  veilige omgewing #top

Kantoor


Tel:           012 845 8370  

Epos:       targetlife@lewendewoord.co.za

Adres:     72 Brummeria Str

                 Posbus 2059

                 Silverton

                 0127


Kommune: Erika: 012 845 8370

 Target Life hoof


Abel Loedolff -      082 859 1519


Familie Hoofde


Chanine du Toit - 082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Kantoor


Tel:           012 845 8370  

Epos:       targetlife@lewendewoord.co.za

Adres:     72 Brummeria Str

                 Posbus 2059

                 Silverton

                 0127


Kommune: Erika: 012 845 8370

 Target Life hoof


Abel Loedolff -      082 859 1519


Familie Hoofde


Chanine du Toit - 082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Beurse beskikbaar Maak ‘n afspraak om te gesels  oor voorwaardes en moontlikhede