Nuwe Visie & Befondsings voorlegging Lees Meer … KONTAK ONS Om JONGMENSE toe te rus om hulle SKEPPINGSDOEL na te jaag met passie en deurstettingsvermoe
Proses Kurrikulum

Beroepsleiding

Hoëtoubane

Leierskap

Uitreik

Wêreldbeskouing

Kreatiwiteit

Kwartaal 2 Skeppingsdoel

Koninkryk ekonomie

Survivor

Huwelik & verhoudings

Finansiële week

Kunste week

Christenskap op A-vlak

The Journey

Kwartaal 3 Toegerus

Kick-start kamp

Innerlike genesing

Christelike fondament

Fusion kamp

Karakter

Fanie Botha staptoer

Kwartaal 1 Stabiliteit Kwartaal 4 Diepte

Bedieningsopleiding

Lewensvaardighede

Balans

Hoe om staande te bly

Winklespruit kamp

Na-ure Studente moet na-ure werk om  vir The Journey en Winklespruit te betaal Sondagaande woon jy die kerk van jou keuse by   Tyd vir stokperdjies, sport, of deeltyds (korrespondensie) studie Matriekvakke kan tydens jou Target Life jaar herhaal word

Klas tye

Weeksdae    08:00 - 13:00

Woensdae  11:00 - 13:00


Vakansie

Dieselfde as Gauteng skole

Klas en Kalender Video

Laai die inskrywingsvorm af

 

Laai die kontrak af


Lees die reëls in die kontrak


Maak seker dat jy die reëls aanvaar


Voltooi die inskrywingsvorm

(In Word of druk en voltooi dit)


Inskrywing sluit 26 Jan 2019


Met ontvangs van jou inskrywingsvorm sal ons jou skakel en ‘n onderhoud datum reël


Ouers is welkom om na die onderhoud saam te kom vir meer gedetailleerde inligting


Indien jy ver van Pretoria af woon, kan ons ‘n telefoniese onderhoud doen

Die onderhoud:


Keuringsvereistes:

Die student moet Target Life wil doen


Studente met gestremdhede sal oorweeg word indien hulle aan meeste van die aktiwiteite sal kan deelneem - skakel ons gerus


Indien jy gekeur word sal jy ‘n aanvaardingsbrief en studente nommer by die onderhoud ontvang

Epos die inskrywingsvorm aan

targetlifegeneral@gmail.com


of


Skakel ons vir ’n afspraak en bring die inskrywingsvorm saam


‘Downloads’ Kontak Ons Aanvang 2019

Laai die inligting  af van waar en wanneer ons in 2019 begin, die kommunes en wat om saam te bring


Betaal die R6000 registrasiefooi voor die 1ste Januarie 2019

Aansoeke na 1 Januarie 2019 moet binne 2 dae die registrasiefooi betaal om jou plek in Target Life te verseker

Koste 2018 & 2019

Die ouers/voog/borg

Jan: R 6000 Registrasie fooi (Betaal voor aanvang)

1 Feb - 1 Sep: R 3750 x 8

Totaal: R 36 000


Student self (Werk na-ure)

28 Feb - 31 Aug: R1100 x 7

Totaal: R 7700

Groot Totaal: R 43 700


Kommune (Nie verpligtend)

R 1800 - R 2000 x 10 (Deelkamers)

Kos nie ingesluit nie

Totaal R 18 000 - R 20 000

 


Klasgelde sluit in

Kampe, ‘n T-hemp, ‘n baadjie, ‘n “buff”, die leen van ‘n rugsak vir die staptoer en ‘n “memory stick” met videos en beroeps-sagteware op.

Nie ingesluit nie

Kos vir die staptoer (R700), “snacks” en brandstofgeld vir ekskursies, sakgeld vir The Journey (R1200) en Winklespruit (R600) is nie ingesluit nie.

Studente is verplig om na-ure te werk

Target Life projekte sal studente help geld insamel. Borgvorms beskikbaar.
Kommune Kommune

Kommuneverblyf is OPSIONEEL

Kommunes is op die kerkgronde en baie veilig

Die koste is R1800 - R2000 (deelkamers)

Die kamers is klein, leefareas is groot

Studente koop hulle eie kos

Kontak:  Solice: 012 845 8370

Binne kommune plan Hek kommune plan Aansoek Stapsgewys

Lewende Woord Brummeria

72 Brummeria Str, Brummeria, Pretoria

GPS - 25°44'32.46"S  28°17'12.63"E


‘You only live once, if you live it right, once is enough!’ Copyright © Target Life 2015 – Designed by Abel Loedolff

Nuus

Video

Proses

Kurrikulum

Klas

Kalender

Kommune

Aansoek Stapsgewys

‘Downloads’

Kaart

Aanvang 2019

Map .. Die krag van geïntegreerde prosesse om groei en ontwikkeling te stimmuleer Ontwikkel emosionele intelligensie Groei in ‘n intieme Verhouding met die Here Beroepsleiding, Leierskap en meer ‘n Reis deur Suid-Afrika, Survivor, staptoer en meer Familiebou Spanbou Dissipelskap Lewensvaardighede Avontuurleer Balans & perspektief Gees - Siel - Liggaam Verlede - Hede - Toekoms Groei in ‘n  veilige omgewing #top

Kantoor


Tel:           General - 083 677 8722 (Solice)

                  Finance - 082 924 6860 (Chanine)

Epos:       targetlifegeneral@gmail.com

                  targetlifefinance@gmail.com

Adres:     72 Brummeria Rd

                 Brummeria

                 Silverton

                 0184

Kommune: 083 677 8722 (Solice)Hoof van Target Life


Abel Loedolff -      082 859 1519


Familie hoofde

Havier Roux -        071 677 7665

Kobus Louw -        071 202 7383

Taryn O’Brien -     079 516 1063


Kantoor


Tel:           General - 083 677 8722 (Solice)

                  Finance - 082 924 6860 (Chanine)

Epos:       targetlifegeneral@gmail.com

                  targetlifefinance@gmail.com

Adres:     72 Brummeria Rd

                 Brummeria

                 Silverton

                 0184

Kommune: 083 677 8722 (Solice)Hoof van Target Life


Abel Loedolff -      082 859 1519


Familie hoofde

Havier Roux -        071 677 7665

Kobus Louw -        071 202 7383

Taryn O’Brien -     079 516 1063


Bank : FNB     Naam : Pro Dev Link NPC

Tipe Rekening: Business Cheque

Rekening Nommer: 62730887041

Tak: Menlyn

Takkode: 250655
Belangrike Datums vir 2018  24 Aug - "Première Night" - Familie 9 Nov - Sertifikaat Seremonie Nuwe Rekening Besonderhede

Bank : FNB

Naam : Pro Dev Link NPC

Tipe Rekening: Business Cheque

Rekening Nommer: 62730887041

Tak: Menlyn

Takkode: 250655
2018 2018

Kontak ons:


Tel:           Algemeen - 083 677 8722 (Solice)

                  Finansies - 082 924 6860 (Chanine)

Epos:      targetlifegeneral@gmail.com

                  targetlifefinance@gmail.com

Adres:    72 Brummeria Rd

                 Brummeria

                 Silverton

                 0184


Kommune: 083 677 8722 (Solice)